In Memoriam
Prof. Dr.  Heiner Gillmeister 1939-2021

(Professor of Middle English at the University of Bonn from 1968 till 2004 and a scholar of the history of sports. Retired Member of the Department of English American and Celtic Studies at the University of Bonn)

In-memoriam-Prof.-Dr.-Heiner-Gillmeister-UK.pdf
In-memoriam-Prof.-Dr.-Heiner-Gillmeister-DE.pdf

Professor Dr. Heiner Gillmeister, fameus sporthistoricus en linguïst, is op donderdag 25 maart 2021 overleden.

Heiner Gillmeister werd op 27 februari 1939 in Brühl geboren en al vroeg bleek zijn passie voor balsporten en alles wat daarmee te maken had. Hij bleek ook een begenadigd voetballer te zijn.

Heiner Gillmeister is de wetenschapper die in de tenniswereld en in de golfwereld grote bekendheid heeft verworven door systematisch en wereldwijd de oorsprong van sportwoorden in deze sporten te onderzoeken en daarmee ook de oorsprong van deze sporten te ontdekken en te verklaren. Maar ook andere sporten, zoals bijvoorbeeld cricket liet hij niet ongemoeid. Zijn onderzoeken kenmerkten zich door zijn op diepgaand research en minutieus ontleden van de taal gebaseerde conclusies.

Door zijn onweerlegbare, degelijk beargumenteerde publicaties en lezingen over de oorsprong van deze sporten haalde Heiner Gillmeister tot dan aangenomen waarheden keihard onderuit. Daarmee bezorgde hij, onbedoeld overigens, de Europese eilandbewoners de ene na de andere teleurstelling.

Met zijn overlijden is een deskundig en gedreven onderzoeker van ons heen gegaan.

Zijn symposium ‘De Bakermat van Golf’ dat op 6 juni 2014 op Landgoed Bleijenbeek werd gehouden is de directe aanleiding geweest tot het stichten van het Nederlands Golfmuseum. Niet om te claimen dat de Hollanders de uitvinders zijn geweest van het moderne golf, maar om het rijke golfverleden uit de lage landen te tonen en ervan te leren. Een rijke en maatschappelijk belangrijke geschiedenis die zoveel zegt over onze cultuur en onze internationale invloeden. Zij komt veelvuldig tot uiting in oude geschriften en op talrijke schilderijen van Hollandse meesters. Zij komt ook boven, letterlijk, bij opgravingen en door verder onderzoek.

Wij zijn blij dat wij Heiner Gillmeister persoonlijk hebben mogen ontmoeten en in de daarop volgende contacten hebben leren kennen als een aimabel mens en overtuigd wetenschapper, die graag in ons museum kwam. Hij sprak en verstond ook voortreffelijk de Nederlandse taal.

Wij, het bestuur van het Nederlands Golfmuseum, zullen hem erg missen. Wij wensen zijn echtgenote Anja veel sterkte bij het verwerken van dit groot verlies.

John Ott, voorzitter
Ferd Vrijmoed, penningmeester
Jacques Schuiling, secretaris

 

Te zien in het Nederlands Golfmuseum:

Topgolfers figureren in de Nachtwacht

Twaalf topgolfers en oud-winnaars van het Dutch Open creëerden een nieuwe Nachtwacht ter ere van 100ste KLM Open .

Na de expositie op de Dutch Open 2019 is het doek voortaan te bewonderen in de hal van Paviljoen Bleijenbeek.

Vlnr: Paul Way, Sergio Garcia, Rebekha Wu, Gonzalo Castaño, Martin Kaymer, David Lynn, Maarten Lafeber, Joost Luiten, Peter Townsend, Tobias Dier, Ashun Wu, Javier Ballesteros – fotograaf: Tiva Pam
Verslag historische avond in Rijksmuseum

Dutch 

Nederlands Golfmuseum bemachtigt* historisch schilderij van onbekende Nederlandse meester

 

Een puntgave paneelschildering van een jonge man met een kolfstok en een bal, gemaakt rond 1630. In die tijd lieten veel welgestelden hun kinderen schilderen. Niet alleen om hun rijkdom te tonen, maar ook vanwege de hoge kindersterfte, Op deze manier  hadden ze een blijvende herinnering aan hen.

Het is een werk vol symboliek. De Kolfstok staat voor een goede opvoeding en de twee rozen staan symbool voor het Hertogdom Gelre, waar Afferden in die tijd deel van uitmaakte. We zijn erg blij dat we dit belangrijke erfgoed voor Nederland hebben kunnen behouden en voor iedereen zichtbaar kunnen maken.

Dutch Golf Museum acquires* historical painting of unknown Dutch master
A flawless panel painting of a boy with Kolf stick and  ball, made around 1630. At that time many well-to-do people had their children painted. Not only to show their wealth, but also because of the high infant mortality, in this way they had a lasting memory of them.
It is a work with symbolism: the Kolf stick represents a good upbringing and the two roses symbolize the Duchy of Gelre, of which Afferden was a part at that time. We are very happy that we are able to preserve this important heritage for the Netherlands and to show it to everyone.

* na een tip van/after a tip from  Jos Schatorjé, former director of the Limburg Museum

Nederlands Golfmuseum

Bleijenbeek 14 Afferden Nederland Het Nederlands Golfmuseum neemt u mee in de tijd en laat u kennismaken met het ontstaan en de ontwikkeling van de golfsport in de Lage Landen. Het is een boeiende reis door ons cultuurrijk verleden op weg naar vandaag en wie weet naar morgen. Een museum dat vreemd genoeg nog niet bestond terwijl juist Nederland zo’n museum lijkt te verdienen. Het museum opende op 22 april 2016 haar deuren en streeft er naar een plek van nationaal belang te worden. We bouwen aan de toekomst. Bouwt u met ons mee? Wenst u in contact te komen met de conservator van het Nederlands Golfmuseum, stuurt u dan een verzoek naar info@golfmuseum.nl en wij zullen zo spoedig mogelijk terugkomen op uw contactverzoek.