Golftegels Nederlands Golfmuseum

Het Nederlands Golfmuseum prijst zich gelukkig te beschikken over een aantal fraaie golftegels.

De tegelindustrie heeft in de Noordelijke Nederlanden met name van circa 1600 tot begin 20e eeuw gebloeid. Men maakte ook blauwe tegels met personen die colf, kolf of golf speelden. Dit thema is gebruikt van de 17e tot diep in de 19e eeuw.

Oud (1630 – 1650):

De motieven zijn groot. Er zijn drie mogelijke motieven:

1) Kandelaberrand (2 tegels naast elkaar geven een kandelaar) gecombineerd met fleur de lis;

2) Wan-Li (naar Wan-Li decoratie op Chinese wandborden);

3) Ossenkop (vereenvoudigde fleur de lis).

Na 1660-1670:

De motieven worden kleiner. Er zijn twee mogelijke motieven:

1) Verkleinde ossenkop (sterk vereenvoudigde fleur de lis);

2) Spinnetje (combinatie van gebogen lijntjes met 5 stippen).

19e – 20e eeuw:

De motieven zijn heel klein of zelfs verdwenen. Als motief is alleen een vereenvoudigd spinnetje (rechte lijn met stippen) overgebleven.