Schenkingen in natura

Misschien heeft u op zolder nog een oude golftas staan of liggen en enkele historische golfstokken of een verzameling oude ballen. Misschien bezit u een ballenperser, een gewonnen beker of een antiek portret of schildering met een golftafereel dat u aan het Nederlands Golfmuseum wilt toevertrouwen.

Vanuit golfhistorisch oogpunt gezien kunnen hier interessante objecten tussen zitten, die voor het Nederlands Golfmuseum van belang zijn. Bijvoorbeeld omdat zij een ontbrekende schakel vormen in de ontwikkeling van de sport of een verhaal vertellen over het golf in de Lage Landen van vroeger. Maar ook golfobjecten van recente datum kunnen een plaats in het museum meer dan waard zijn.

Het Nederlands Golfmuseum zal uw schenking zorgvuldig beheren zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Nederlands Golfmuseum  John Ott (06 2240 9396).  info@golfmuseum.nl

 

Nalatenschap

Ook na uw overlijden kunt u veel voor het golfmuseum betekenen door het Nederlands Golfmuseum op te nemen in uw testament. Over een nalatenschap aan onze stichting hoeft geen erfbelasting te worden betaald.

Aleid Kemper was golfjournaliste en regel deskundige en bezat een geweldige verzameling bijzondere golfobjecten. Bij meerdere bezoeken van haar aan het Nederlands Golfmuseum kwam haar verzameling ter sprake en gaf zij aan geen betere plek ervoor te weten dat in het golfmuseum. Zij is ons begin dit jaar ontvallen en heeft het golfmuseum verrijkt met een prachtige museale schat waaronder bovenstaand schilderij uit 1918. 

ANBI

Stichting Nederlands Golfmuseum is door de Belastingdienst aangewezen als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status biedt belastingvoordelen voor zowel de instelling als de gever.

De ANBI-status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie over Anbi vindt u op onze website  https://golfmuseum.nl/de-stichting/

 

Quote Albert Bloemendaal:

“Ik heb er de leeftijd voor om dingen die waardevol zijn elders onder te brengen. Nu kan ik er nog zelf over beslissen. Als ik er niet meer ben, gaan anderen erover en weet je niet waar ze terechtkomen.”

Overzicht van actuele schenkingen

Onderstaand zijn de schenkingen aan Stichting Nederlands Golfmuseum weergegeven in de afgelopen jaren. Grote dank aan allen !!!

Bezoek van Sara Kieboom-Nijs

Bezoek van Sara Kieboom-Nijs

Sara Kieboom-Nijs is op doorreis naar haar huis in Frankrijk als zij op 12 maart 2022 even een tussenstop in Afferden maakt om het Nederlands...

Lees meer
Antieke Kliek en Kolfballen

Antieke Kliek en Kolfballen

Een oud Nederlands gezegde luidt als volgt. "Hij heeft kliek en bal". Dit betekent dat hij alles heeft wat hij nodig heeft. Dit gezegde is afkomstig...

Lees meer
Golftas van Gerrit van der Wal

Golftas van Gerrit van der Wal

Op 24 oktober 2018 heeft Ferd Vrijmoed namens het Nederlands Golfmuseum uit handen van Victor Veldhuijzen van Zantem een golftas met golfstokken...

Lees meer
De beker van Bertus van Mook

De beker van Bertus van Mook

Bertus van Mook, 82 jaar, oogt energiek. Praat volop en speelt nog regelmatig een  spelletje golf bij Golf & Country Club Geijsteren in Limburg,...

Lees meer
De golfknopen van Yvo Melis

De golfknopen van Yvo Melis

Het zijn maar liefst vier borden met meer dan honderd blinkende golfknopen die Yvo Melis aan het Nederlands Golf Museum heeft uitgeleend. Het...

Lees meer