NGF Early Golf heeft het Nederlands Golfmuseum een groot aantal historische golfclubs in bruikleen gegeven.