1261: Oudst bekende vermelding van het colfspel

Oudst bekende vermelding van het colfspel. Uit Merlijn de Tovenaar, gedicht van Jacob van Maerlant.