1360: Oudste vermelding in de Zuidelijke Nederlanden

Brusselse ordonnantie waarin golf binnen de stadsmuren wordt verboden.  De reden was de schade die aan ramen en mensen werd toegebracht in de straten waar werd gespeeld.