1520-1530: Getijdenboek met miniaturen van Simon Bening

Brevier (gebeden- of getijdenboek) met miniatuur “September”, toegeschreven aan Simon Bening uit Brugge, rond 1520 of 1530. 

Simon Bening (1483-1561) wordt gerekend tot de Vlaamse Renaissance. De randillustratie linksonder op het miniatuur is een van de weinige afbeeldingen van het middeleeuwse colfspel. Te zien zijn drie colvers, elk met een eigen colfstok en bal, die naar een kuiltje spelen en een toeschouwer. Eeuwen vóór het ontstaan van het moderne golfspel wist men dus al wat ‘putten’ was.