1545: Tyrocinium Linquae Latinae van Pieter van Afferden

  

Vroegst bekende vermelding van vijf colfregels in het Tyrocinium linquae Latinae van Pieter van Afferden.