17e eeuw: Welgestelden portretteren hun kinderen

Eind 16e, begin 17e eeuw lieten veel welgestelden hun kinderen schilderen om hun rijkdom te tonen. Zie bijvoorbeeld de fraaie colfstokken, de kanten kragen, de rijke kleding met mooie manchetten en rozetten op de schoenen.

Maar ook vanwege de hoge kindersterfte liet men zijn kinderen portretteren. Op deze manier hield men dan toch een blijvende herinnering aan ze over.

Al lijken het meisjes te zijn, het zijn toch echt jongens. Die werden vaak op zeer jonge leeftijd geschilderd en dan altijd in jurken afgebeeld.