17e eeuw: Opkomst golftegels

De tegelindustrie heeft in de Noordelijke Nederlanden van circa 1600 tot begin 20ste eeuw gebloeid.
Beroemde fabrikanten zijn Koninklijke Tichelaar Makkum, De Porceleyne Fles Delft en de Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek.

Op de Chinees blauwe tegels, nog altijd Delfts Blauw genoemd, staan personen die colf, kolf of golf spelen, maar ook beugelen zien wij terug. Het thema is gebruikt van de 17de tot diep in de 19de eeuw.

Er zijn drie periodes te onderscheiden in de ornamenten van de tegels. Van oud naar jong: franse lelies, ossenkoppen en spinnetjes. Ook kan aan de grootte van de ornamenten een inschatting worden gemaakt van de leeftijd van de tegels: hoe groter de ornamenten zijn, hoe ouder de tegel is.

Tegels kunnen worden gerangschikt op de hoekmotieven.

Oud is van 1630 tot 1650. De motieven zijn groot. Er zijn 3 mogelijke motieven:

1) Kandelaberrand (twee tegels naast elkaar geven een kandelaar) gecombineerd met fleur de lis
2) Wan-Li (naar Wan-Li decoratie op Chinese wandborden)
3) Ossenkop (sterk vereenvoudigde fleur de lis).

Na 1660-1670 worden de motieven kleiner. Er zijn 2 mogelijke motieven:
1) Verkleinde ossenkop (sterk vereenvoudigde fleur de lis)
2) (combinatie van gebogen lijntjes met 5 stippen).

Vanaf de 19de tot in de 20ste eeuw zijn de motieven heel klein of zelfs verdwenen. Als motief is alleen een vereenvoudigd spinnetje (rechte lijnen met stippen) overgebleven.