1897: Internationale regelgeving

De vroegst bekende vermelding van geschreven golfregels vinden we in het Latijnse leerboekje van de Nederlandse humanist Pieter van Afferden uit 1545. In zijn hoofdstuk over golf beschrijft hij slechts vijf regels, maar deze komen steeds weer terug in latere reglementen.

De vroegst bekende geschreven regels in Schotland zijn van de “Gentlemen Golfers of Leith”, gemaakt in 1744 voor de “world’s first open competition at Leith”. Het waren toen al weer dertien regels.
Deze dertien golfregels van de Society, inmiddels geheten de “Honourable Company of Edinburgh Golfers” werden in 1754 vrijwel onveranderd overgenomen door de in dat jaar door 22 “noblemen and gentlemen” bij St. Andrews, Five opgerichte “Society of St. Andrews Golfers”.

De huidige naam “Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” kreeg de club in 1834 van de regerende koning William IV. In 1897 richtte de club de “Rules Committee (R&A)” op en deze commissie werd de enige autoriteit voor het vaststellen van golfregels voor het Verenigd Koninkrijk en de Commonwealth. Deze commissie introduceerde in 1899 de mede door de Amerikaanse regelgevende instantie USGA overgenomen eerste algemeen geldende “Rules of Golf”.

Na de tweede wereldoorlog zette de R&A in samenwerking met de USGA een grote revisie in die wereldwijd door alle golfers zou worden toegepast. Na de voltooiing hiervan in 1952 had de golfwereld 9 etiquetteregels en 41 spelregels. Tevens bevatten de reglementen 34 definities. Tien jaar geleden bestonden de “Rules of Golf” uit 62 definities, nog maar 5 (maar wel meer uitgebreide) etiquetteregels en nog maar 34 spelregels. Wel waren er local rules en decisions toegevoegd. Elke twee jaar bekijken R&A en USGA gezamenlijk of en welke aanpassingen gewenst zijn. Die worden dan toegevoegd aan de decisions. Eens in de vier jaar worden eventuele wijzigingen in de “Rules of Golf” aangebracht en gepubliceerd. De laatste grote veranderingen vonden twee jaar geleden plaats en zijn 1 januari 2023 ingegaan.