1914: Stichting van het Nederlandsch Golf Comité

Het Nederlandsch Golf Comité is in februari 1914 opgericht naar aanleiding van een initiatief van Gerard van Tets, voluit Jonkheer Gerard Frederik van Tets van Goidschalxoord (hij leefde van 1875 tot 1968).
Op 17 augustus 1912 schreef hij uit naam van het Doornsche bestuur een brief aan alle Nederlandse golfclubbesturen (toen nog op twee handen te tellen) waarin hij opriep tot de oprichting van – ik citeer –

“een boven die besturen gestelde autoriteit” die de organisatie op zich moest nemen van golfaangelegenheden “welke uit den aard der zaak niet aan de wisselvallige inzichten van een enkel golfbestuur kunnen worden overgelaten.”

Daar gaat natuurlijk een heel verhaal aan vooraf, maar laten we het er op houden dat de organisatie van het dameskampioenschap van Nederland, of beter gezegd de afgelasting daarvan in 1912, een belangrijke rol heeft gespeeld bij het schrijven van de brief van Gerard van Tets.

Bovenaan het lijstje met voorgestelde werkzaamheden stond, volgens het archief van de Kennemer Golf Club: de organisatie van Nederlandse kampioenschappen.

Het duurde uiteindelijk nog tot februari 1914 voordat de zaak officieel beklonken werd. En nog langer voordat een competitie werd opgezet, blijkens de notulen uit mei 1920 van het Nederlandsch Golf Comité:

Eene competitie zal verspeeld worden met teams van 8 spelers (ook dames doen 18 heerentees) die lid moeten zijn der club, waarvoor zij uitkomen en behoudens toestemming van het Nederlandsch Golf Comité in datzelfde kalenderjaar niet voor een andere club mogen uitkomen.”

Uiteindelijk werd de Stichting van het Nederlandsch Golf Comité op 11 februari 1914 opgericht door vier golfclubs:

  1. de Doornsche Golfclub (nu UGC De Pan);
  2. de Haagsche Golfclub;
  3. de Hilversumsche Golf Club;
  4. en de Kennemer Golfclub.