1987/1990: Wereldwijde standaardisatie golfbal

Vanaf 1987 wordt de Amerikaanse afmeting van de golfballen ook geaccepteerd door de R&A en daarmee wordt de Amerikaanse afmeting de standaard.

Er wordt bepaald dat de golfbal tenminste een diameter van 42,67 mm (1,680 inches) moet hebben en niet meer mag wegen dan 45,93 gram (1,620 ounces).