(Professor of Middle English at the University of Bonn from 1968 till 2004 and a scholar of the history of sports. Retired Member of the Department of English American and Celtic Studies at the University of Bonn)

In-memoriam-Prof.-Dr.-Heiner-Gillmeister-UK.pdf
In-memoriam-Prof.-Dr.-Heiner-Gillmeister-DE.pdf

Professor Dr. Heiner Gillmeister, fameus sporthistoricus en linguïst, is op donderdag 25 maart 2021 overleden.

Heiner Gillmeister werd op 27 februari 1939 in Brühl geboren en al vroeg bleek zijn passie voor balsporten en alles wat daarmee te maken had. Hij bleek ook een begenadigd voetballer te zijn.

Heiner Gillmeister is de wetenschapper die in de tenniswereld en in de golfwereld grote bekendheid heeft verworven door systematisch en wereldwijd de oorsprong van sportwoorden in deze sporten te onderzoeken en daarmee ook de oorsprong van deze sporten te ontdekken en te verklaren. Maar ook andere sporten, zoals bijvoorbeeld cricket liet hij niet ongemoeid. Zijn onderzoeken kenmerkten zich door zijn op diepgaand research en minutieus ontleden van de taal gebaseerde conclusies.

Door zijn onweerlegbare, degelijk beargumenteerde publicaties en lezingen over de oorsprong van deze sporten haalde Heiner Gillmeister tot dan aangenomen waarheden keihard onderuit. Daarmee bezorgde hij, onbedoeld overigens, de Europese eilandbewoners de ene na de andere teleurstelling.

Met zijn overlijden is een deskundig en gedreven onderzoeker van ons heen gegaan.

Zijn symposium ‘De Bakermat van Golf’ dat op 6 juni 2014 op Landgoed Bleijenbeek werd gehouden is de directe aanleiding geweest tot het stichten van het Nederlands Golfmuseum. Niet om te claimen dat de Hollanders de uitvinders zijn geweest van het moderne golf, maar om het rijke golfverleden uit de lage landen te tonen en ervan te leren. Een rijke en maatschappelijk belangrijke geschiedenis die zoveel zegt over onze cultuur en onze internationale invloeden. Zij komt veelvuldig tot uiting in oude geschriften en op talrijke schilderijen van Hollandse meesters. Zij komt ook boven, letterlijk, bij opgravingen en door verder onderzoek.

Wij zijn blij dat wij Heiner Gillmeister persoonlijk hebben mogen ontmoeten en in de daarop volgende contacten hebben leren kennen als een aimabel mens en overtuigd wetenschapper, die graag in ons museum kwam. Hij sprak en verstond ook voortreffelijk de Nederlandse taal.

Wij, het bestuur van het Nederlands Golfmuseum, zullen hem erg missen. Wij wensen zijn echtgenote Anja veel sterkte bij het verwerken van dit groot verlies.

John Ott, voorzitter
Ferd Vrijmoed, penningmeester
Jacques Schuiling, secretaris