Apherdianus Tyrocinium (1552)

In de serie Oude Nederlandse woordenboeken is een verklarend boekje verschenen dat geheel is geweid aan het Tyrocinium van Petrus Apherdianus. Een uitgave van Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie (Reeks II: 16e eeuw, deel 4). De herdruk van 1976 is vorig jaar (2018) door het museum aangekocht en ligt hier gebroederlijk naast het Tyrocinium.

Een derde boek in deze vitrine gaat over de eerder genoemde Schenck van Nydeggen, een ridder die vocht voor wie hem het beste uitkwam, ofwel wie hem het meest betaalde. Over hem vertellen betekent een uurtje extra. Dat doen we nu niet, maar een rondleiding in de kasteelruïne kan uw nieuwsgierigheid enigszins bevredigen.