Arendsen de Wolff trofee (1991 – 2018)

Deze zilveren schaal was een wisseltrofee van de landelijke mixed wedstrijd voor seniorleden van A en B clubs met een hoge handicap en werd van 1991 tot en met 2018 uitgereikt aan de winnaars van de landelijke finale.

Het idee voor deze competitie is geboren in 1989 op initiatief van de NGF. Elk jaar organiseerden de clubs een voorronde en streden de beste koppels in een door de NGF georganiseerde finale om de trofee. De wedstrijdvorm was mixed greensome stableford.

Als dank voor het vele werk dat het echtpaar Arendsen de Wolff gedurende ruim 20 jaar voor de NGF heeft verricht is deze schaal bij het instellen van deze mixed competitie naar hen vernoemd. 

Mr. W.G.K Arendsen de Wolff (Winnie) is voorzitter geweest van de Commissie Senioren van de NGF en heeft een grote bijdrage geleverd aan de organisatie van de Landelijke Senioren Golfweek op de Rosendaelsche Golfclub. Hij was samen met de heer Mr. F. Horn verantwoordelijk voor de vertaling van de Rules of Golf in het Nederlands.

Drs. E Arendsen de Wolff-Exalto (Else) werd in 1969 lid van de Dames Commissie en heeft jarenlang in de Handicap- en Regelcommissie gezeten. Zij was regiocommissaris van de Regio Noord-Oost. In 1974 was zij de eerste vrouwelijke referee in Nederland.

Winnie Goswin Karel Arendsen de Wolff was al op 20 november 1987 overleden, maar zijn echtgenote Else Arendsen de Wolff-Exalto deed de laatste jaren steevast de prijsuitreiking.

Bij het uitschrijven van de voorronde die op 24 mei 2019 zou worden gespeeld was (nog) niet bekend dat de NGF de wedstrijd om deze trofee na bijna 30 jaar had beëindigd met als argument dat er inmiddels voldoende mogelijkheden zijn voor senioren om aan wedstrijden deel te nemen. Maar ook bleek dat de inmiddels 100 jarige Else Arendsen de Wolf-Exalto de trofee in 2018 voor de laatste keer heeft kunnen uitreiken!

Zo wordt na haar overlijden op 10 februari 2019 deze wedstrijd niet meer gespeeld en heeft de Nederlandse Golf Federatie de Arendsen de Wolff schaal aan het Nederlands Golfmuseum geschonken, waar deze grootse wisseltrofee voortaan kan worden bewonderd.