Bibliotheek rubriek 17 – Museale waarde

Handjes thuis

Onder rubriek 17 bevinden zich een aantal zeer waardevolle boeken die onder de titel museale boeken genoteerd staan. Deze worden achter slot en grendel bewaard. Datum van verschijnen, opdrachten van auteurs, voormalige bekende eigenaren, daarvoor is die titel bepalend. Aangezien men deze boeken niet ter hand kan nemen moet men zich tevreden stellen met het ademloos in bewondering aanschouwen met deze bijzondere collectie.