Bibliotheek rubriek 18 – Museale boeken

Handjes thuis

Onder rubriek 18 bevinden zich een aantal zeer waardevolle boeken die onder de titel museale boeken genoteerd staan. Deze worden achter slot en grendel bewaard. Om deze boeken nader te bekijken moet men in gezelschap van een van de bestuursleden zijn. De bibliothecaris is ook voldoende natuurlijk.

Een boek wordt museaal geacht te zijn als het een opdracht bevat, als het een respectabele leeftijd heeft, als het gesigneerd is of als het bijzondere documenten zijn. Datum van verschijnen, opdrachten van auteurs, voormalige bekende eigenaren, daarvoor is die titel bepalend.

Aangezien men deze boeken niet ter hand kan nemen moet men zich tevreden stellen met het ademloos in bewondering aanschouwen met deze bijzondere collectie.

Klik op onderstaande link voor de inventaris van deze rubriek:

Bibliotheek Rubriek 18 Museale boeken