Burrowsbeker (1915 – 1923)

De eerste wisselbeker van de Open Nederlandse Kampioenschappen voor Golf professionals, de Dutch Open was een wat kleinere mooi gestileerde beker.

Nadat de Engelsman Henry Burrows in 1923 de beker voor de derde keer had gewonnen mocht hij de beker houden en kwam er het jaar daarop een nieuwe wisselbeker. De door Burrows gewonnen beker kreeg hierdoor de naam Burrowsbeker.

De beker bleef gelukkig in de familie. In 2009 besloten nazaten van Henry Burrows de trofee aan de Nederlandse Golf Federatie te schenken in ruil voor een exacte replica. De originele beker heeft de NGF in 2019 aan het Nederlands Golfmuseum in bruikleen gegeven.