Burrowsbeker (1915 – 1923)

De eerste wisselbeker van de Open Nederlandse Kampioenschappen voor Golf professionals, de Dutch Open was een kleine mooi gestileerde beker.
Nadat de Engelsman Henry Burrows in 1923 de beker voor de derde keer echt had gewonnen mocht hij de beker houden en kwam er het jaar daarop een nieuwe wisselbeker.

In 1915 en in 1918 was Burrows al de beste professional, maar werd de Dutch Open nog gewonnen door respectievelijk Gerry del Court van Krimpen en Florent Gevers als amateur. In de beginjaren van Het Open mochten professionals wel mee doen, maar ging de titel naar een amateur.

De door Burrows gewonnen beker werd bekend als de Burrowsbeker.
De beker bleef gelukkig in de familie. In 2009 besloten nazaten van Henry Burrows de trofee aan de Nederlandse Golf Federatie te schenken in ruil voor een exacte replica. De originele beker heeft de NGF in 2019 aan het Nederlands Golfmuseum in bruikleen gegeven.

Henry Burrows was een Engelse golfprofessional in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog. Hij speelde op de oude Doornse Golf Club, de voorloper van de Pan. Burrows was van 1910 tot en met 1920 professional op de Doornsche. Daarna ging hij naar België en werkte in Antwerpen en Waterloo. Van 1927 tot en met 1929 was hij professional op de De Voornsche. Burrows was getrouwd met Cato van Essen.