Chole of Jeu de Crosse

Het Franse woord voor colf is crosse en komt al voor in het boek Merlin van Robert de Boron. De Nederlandse vertaling van dit boek is Merlijn van Jacob van Maerlant en hij gebruikt hiervoor het woord colven (door sommige historici als coluen gespeeld). In de spelling werd voorheen de u en de v afgewisseld in hetzelfde woord. Het Franse woord souler is afgeleid van het woord choula dat bal betekent. Souler betekent dus balspelen of spelen met een bal, meestal een ruwe voetbal vorm. Vergelijk het Nederlandse word sollen. In een Nederlandse edict uit Brussel staat “tsollen mitten colve”, een vertaling dus van “souler a la crosse”.

Jeu de crosse/crossage
Crosse à brochon, ca 1900
Choulettes (ellipsoïde ballen) v.l.n.r.:
– Bukshout, origineel
– Celluloid, ca 1930
– Nylon, ca 1950
– Geperst hout, ca 1980
– Haagbeuk, heden
Originele draagtas voor choulettes
Geschonken door Geert & Sara Nijs 2017