Het Nederlands Golfmuseum, heeft enkele unieke colfstokdelen in bruikleen gekregen, afkomstig van een scheepswrak dat in 1984 ten westen van Biddinghuizen in Flevoland werd opgegraven.
Het schip was waarschijnlijk vertrokken vanuit Amsterdam en de bestemming was een Oostzeehaven of Kampen. Vanwege de weinige bemanningsleden van het schip en de grote hoeveelheid colfstokken in het ruim, is het waarschijnlijk dat de colfstokken ook deel uitmaakten van de lading.

De partij colfstokken die in het ruim werden gevonden, waren gemaakt van essenhout met loden pantoffels, compleet met restanten van de wikkels rond het handvat.

Dafna van der Poel, Depotmanager van Erfgoedpark Batavialand in Lelystad, plaatste de drie waardevolle objecten zorgvuldig in de vitrine:

  • M11-233A+B, doorgezaagde laars
  • M11-242, pantoffel met fragment houten steel
  • M11-256, doos en steel in drie delen.

We zijn Erfgoedpark Batavialand erg dankbaar dat we dit stukje Nederlandse colfgeschiedenis in het golfmuseum mogen laten zien.