Op 1 september 2022 overhandigde Wil Borst, penningmeester bij de Stichting Golf voor Gehandicapten (www.gvoorg.nl) , de golftas van ex-golfprofessional Christel Boeljon aan het Nederlands Golfmuseum.

Christel schonk deze tas met inhoud in 2017 aan GvoorG om op die manier mensen met een beperking te helpen bij hun start in de golfsport. De kwaliteit van de golfclubs bleek echter voor de meeste golfers met een beperking te specialistisch en de golftas met inhoud leek dan ook in de vergetelheid te belanden.

Het bijzondere aan deze golftas is dat Christel Boeljon, een van de beste golfsters van Nederland, met deze golfuitrusting gespeeld heeft op de “The 2011 Solheim Cup”. Hiervoor worden de op dat moment beste golfsters uit Europa uitgenodigd om de strijd aan te gaan met hun Amerikaanse collega’s. Europa won deze editie in een spannende finale voor de eerste keer weer sinds 2003 van Team USA.

Nu, 5 jaar na dato krijgt de tas met inhoud de plek die het toekomt: in het Nederlands Golfmuseum met de erbij passende aandacht voor deze buitengewone golfster.