Vanaf 18 september 2019 exposeren Rob van Tuyl en Ivo Melis in het Nederlands Golfmuseum hun uitgebreide postzegelverzameling respectievelijk golfknopenverzameling.

Gedurende een half jaar zullen beide exposities te zien zijn.

26 juli, 2021

De expositie van de golfpostzegels heeft er mede toe bijgedragen dat het museum thans beschikt over een zeer uitgebreide verzameling van drie albums met de volledige catalogus en heeft geleid tot enkele waardevolle schenkingen.

Door de expositie van de golfknopen en de daarop volgende schenking van Ivo Melis is meer aandacht ontstaan voor niet alleen golfknopen, maar ook speldjes, badges en dergelijke bijzondere dragersinsignes in golf.

 

Golfpostzegel-expositie van Rob van Tuyl:

Golfknopen-expositie van Ivo Melis: