Aleid Kemper is op 26 november 2020 na een kort ziekbed overleden. Zij werd 76 jaar.

Aleid stond binnen de golfsport bekend als een regeldeskundige en verzamelaar van golfboeken en golfattributen. Als referee was zij aanwezig bij vele golfwedstrijden en – toernooien. Tevens was zij de trotse draagster van de Gouden Speld van de Nederlandse Golf Federatie.

Voor haar overlijden informeerde Aleid het Nederlands Golfmuseum dat in ieder geval het schilderij van de golfende dame aan het golfmuseum zou worden geschonken.
In afstemming met haar broer Germ heeft het Nederlands Golfmuseum zich ontfermd over boeken, kunstwerken en allerlei parafernalia, alles verband houdend met golf, die Aleid in de loop der jaren heeft verzameld.

In de woorden van Germ: “Er wordt nu gewerkt aan een permanente tentoonstelling die betekenis zal hebben voor iedereen die met ons bijzondere herinneringen aan een bijzonder mens koestert”.

Het Nederlands Golfmuseum is Aleid en haar familie zeer erkentelijk voor deze omvangrijke schenking.