Golfclubs van Peter Marsden

Peter Marsden, oud R.A.F. piloot, gehuwd met een Nederlandse vrouw, was de zoon van wijlen R.W. Marsden, maar is inmiddels zelf ook overleden. Hij vond na het overlijden van zijn vader een zolder vol oude golfstokken, alle voorzien van bijzondere kenmerken, helaas niet met jaartallen, maar dat wordt uitgezocht. Hij schonk alles op 22 maart 2017 aan het Nederlands Golfmuseum. Een stok of twintig, dacht hij. Het waren er maar ruim 50, afkomstig uit de erfenis van zijn vader. We hebben er een aparte wand voor gemaakt met op de ene zijde alle ijzers en aan de andere kant de putters en de drivers.

Lees ook het artikel in De Nederlandse Golfkrant over het betreffende onderwerp:

Golfkrant 12. April 2018 Peter Marsden (Golfclubs)