Gutta Percha bal

Toen men het moderne golf in Nederland begon te spelen, werd de zogenaamde Gutta Perchabal, kortweg gutty gebruikt. Deze bal had midden negentiende eeuw de verenbal of ‘feathery’ vervangen vanwege de voordeligere kostprijs en betere vluchteigenschappen.

Men kwam er snel achter dat de ballen met butsen erin beter vlogen – de gutty bramble, naar het patroon op een braam. De overgang van de ene naar de andere bal ging echter niet zonder slag of stoot. Balmakers vreesden voor hun inkomstenbron. Allan Robertson, een beroemde balmaker, ontsloeg zijn zo mogelijk nog beroemdere leerling Tom Morris op staande voet, toen hij deze bij gebrek aan featheries met een geleende gutty zag spelen.

De revolutie was echter niet te stuiten. Morris en anderen begonnen ijzeren clubs te maken – ter vervanging van de tot dan toe gebruikte houten clubs – die beter geschikt waren voor approach shots van de fairway. Bovendien bracht de gutty het spel ook binnen handbereik van de iets minder gefortuneerden.