Op zaterdag 23 april 2022 heropende het Nederlands Golfmuseum haar deuren voor het grote publiek. De voorzitter van de stichting Nederlands Golfmuseum, John Ott, leidde na een welkom aan allen met enkele woorden de dag in om daarna het woord te geven aan Ernst van den Doel, de voorzitter van de commissie Erfgoed van de Nederlandse Golf Federatie.

Ernst ging kort in op een stukje geschiedenis, sprak zijn waardering uit voor het museum en gaf aan dat de Nederlandse Golf Federatie de banden met het Nederlands Golfmuseum graag wil aanhalen en dat gesprekken daarover gaande zijn. Vervolgens opende hij onder toezicht van de grote groep belangstellenden en de aanwezige pers de toegangsdeur naar de 1e Kamer van het museum en konden alle gasten hun rondje museum beginnen.

Hier liggen veel voorwerpen met grote cultuur-historische waarde. Ik noem ze nu niet , ze staan uitgebreid beschreven op onze website www.golfmuseum.nl. Maar één object noem ik wel. Enerzijds vanwege de uniciteit, het is een vondst uit het in de 16e eeuw in de Zuiderzee gezonken vrachtschip, de OM 11, dat bekend staat als het Biddinghuizer colfschip. Anderzijds omdat we het pas sinds twee dagen vóór de heropening van het museum in bruikleen hebben gekregen van Erfgoedpark Batavia uit Lelystad. Het object, of beter gezegd de objecten, bestaan uit een colfslof met steel, een afgebroken deel van de steel en de twee helften van een doorgezaagde loden slof. Ze hebben een eigen vitrine gekregen tussen de ‘Pieter van Afferden’ vitrine en de ‘Van Limburg Stirum’ vitrine.

Van de 1e Kamer wordt u via de tijdslijn, die als een rode draad door het gehele museum loopt, naar de 2e Kamer geleid. De tijdslijn begint in de gang in 1261 en eindigt in 2022, althans voorlopig, bij het begin van de 3e Kamer. Ook van deze tijdslijn is de inkt nog maar net droog.

Er is een ook vitrine voor “Stok-en-bal spelen” bij gekomen en er heeft een herindeling van de bestaande golf-objecten plaatsgevonden. Natuurlijk is ook al het zilver opgepoetst en alles spic en span schoongemaakt. Tot slot zijn er QR-codes op de vitrines geplaatst voor uitleg op je eigen smartphone, om de verhalen achter de golfobjecten nog beter te kunnen vertellen.

Wij, dat wil zeggen, het bestuur en de vrijwilligers van het Nederlands Golfmuseum, hadden met enige spanning, maar verwachtingsvol naar deze dag uitgekeken. En we werden niet teleurgesteld. De bewonderende reacties, een enkele keer in opperste verbazing geuit, deden ons meer dan goed!

Met deze professionaliseringsslag zijn we weer klaar voor de komende periode. Maar we gaan niet stilzitten, want er is nog voldoende te doen. Uiteraard nodigen we u uit het vernieuwde golfmuseum (opnieuw) te bezoeken. We horen graag wat u van onze inspanningen vindt.