Deze zilveren schaal was een wisseltrofee van de landelijke mixed wedstrijd voor seniorleden van A en B clubs met een hoge handicap en werd van 1991 tot en met 2018 uitgereikt aan de winnaars van de landelijke finale.

Als dank voor het vele werk dat het echtpaar Arendsen de Wolff gedurende ruim 20 jaar voor de NGF heeft verricht is deze schaal bij het instellen van deze mixed competitie naar hen vernoemd. 

Winnie Goswin Karel Arendsen de Wolff was al op 20 november 1987 overleden, maar zijn echtgenote Else Arendsen de Wolff-Exalto deed de laatste jaren steevast de prijsuitreiking. Na haar overlijden op 10 februari 2019 wordt deze wedstrijd niet meer gespeeld en heeft de Nederlandse Golf Federatie de Arendsen de Wolff schaal aan het Nederlands Golfmuseum geschonken, waar deze grootse wisseltrofee voortaan kan worden bewonderd.