Slofjes 16e en 17e eeuw

Bijzonder trots zijn we op onze collectie slofjes uit de 16e en 17e eeuw. De slofjes van toen zijn de clubhoofden van nu. Een slof is geschonken door Diana Mertens, toen zij haar in bruikleen gegeven slofjes terug kreeg. Een groot aantal van de hier liggende slofjes zijn in bruikleen gegeven door Romana Airoldi. Slofjes waren van lood, soms was het een koperlegering en vaak hadden ze een versiering of zilverglans.

Een van onze pronkstukken (bruikleen van de provincie Zuid-Holland) is een loden slof, waar nog een groot deel van de houten stok in zit. Deze colfstok is uit de 16e eeuw, gevonden in het talud van de gracht bij kasteel Huis te Riviere in Schiedam, opgegraven door amateur archeologe Machteld, gravin van Limburg Stirum.

Een ander pronkstuk is een loden colfslof, vermoedelijk 17e eeuw, gevonden op een akker op het grondgebied Terhole (Hulst) door Hendrik Van Vaelenberghe, in 2017 geschonken aan het museum.

Verder zien we ook kinderslofjes. Op meerdere afbeeldingen om u heen kunt u zien dat al op jonge leeftijd gekolfd werd. Overigens zijn zoals reeds eerder gezegd de als meisjes overkomende kinderen allen jongetjes.