Surabaja Golf Beker (1938)

De Soerabaja Golf Beker is een beker van de ‘Men’s Foursomes’ wedstrijd van 1938 van de Soerabaya Golf Club, gewonnen door G.C.J.T Kruythof en J.R. Hogerzeil.

In 2007 is de beker door Zus Wit-Hogerzeil, dochter van J.R. Hogerzeil als wisselprijs ter beschikking gesteld aan de Utrechtse Reünisten Golf (U.S.C. Reünisten Golf) en sindsdien wordt er jaarlijks in september om deze beker gestreden tijdens het IGW (Indisch Golf Weekend) op de Hattemse GCC.

De beker was oorspronkelijk in bezit van Zus Wit en diende haar in het kamp in Indië waar zij tijdens de oorlog verbleef als etensbakje.

Haar echtgenote was Ab Wit, huisarts in Wageningen en in 1947 een bekende persoon binnen het Utrechtse Studenten Corps, als lid van de Oude Vier, die de Varsity had gewonnen.

Ab was geen golfer. Jaap Aukema van de U.S.C., met wie Zus en Ab regelmatig contact hadden was dat wel. Tijdens een van hun gesprekken kwam de vraag aan de orde wat Zus nu eigenlijk aan moest met deze beker.

Na enig overleg – er zat voor haar een behoorlijk emotionele component aan – besloot zij de beker in 2007 als prijs aan de Utrechtse Reünisten Golf ter beschikking te stellen.
Jaap Aukema won de beker en staat als eerste winnaar op de beker. Jaap had al vaker gewonnen, maar toen was die beker er nog niet. Bij die eerste keer is ook het houten plankje onder de beker aangebracht, waarop de naamplaatjes van de winnaars staan.

De Surabaja Golf Beker maakt deel uit van de expositie “Golf in voormalig Nederlands-Indië”.
In bruikleen gekregen van het Indisch Golf Weekend (IGW).