14e eeuw: Houten schijven met lood gevuld

Colf werd in de Lage Landen in de winter op ijs gespeeld.De winters waren immers langer en kouder dan nu.

Van het najaar van 1315 tot de zomer van 1317 regende het vrijwel onafgebroken in het noorden, westen en midden van Eurioa. De oogsten mislukten hetgeen leidde tot grote hongersnood. Deze hongersnood wordt door sommigen gezien als het begin van de Kleine IJstijd. Anderen gaan ervan uit dat de Kleine IJstijd rond 1430 begon en tot halverwege de negentiende eeuw voortduurde.

Houten met lood gevulde schijven uit die periode doen vermoeden dar er naast houten ballen op ijs ook met houten schijven werd gespeeld.
Vanaf de 16e eeuw tot aan het eind van de 17e eeuw werd het spelen in de winter van colf op het ijs steeds populairder, zelfs populairder dan voetbal vandaag de dag. Daarna verdween plots de interesse in dit lange baan spel om plaats te maken voor een overdekte korte baan variant: Kolf.