1387: Oudste vermelding in de Noordelijke Nederlanden

Charter uit Brielle van 4 december 1387, gezegeld door hertog Albrecht van Beieren, ruwaard van Holland.

Hierbij werd het colfspel getolereerd, zelfs met wedden erbij, als het maar buiten de stad gebeurde.

Het charter richtte zich in het algemeen tegen het wedden op kansspelen binnen de stad Brielle. Op het algemene verbod worden echter vier uitzonderingen gemaakt: ‘kaetsen, wor(p) tafelen, bi dage ende niet bi nagte , den bal mitter colven Ie slaen buten der veste Onser Stede voirscreven ende scieten mitten boge’.