2021: Invoering Wereld Handicap Systeem in Nederland

 Invoering in Nederland van het Wereld Handicap Systeem.

Het oude EGA-systeem voldeed prima, maar elk systeem kan altijd beter. De achterliggende gedachte van één wereldwijd systeem is dat we niet alleen allemaal dezelfde spelregels gebruiken, maar ook hetzelfde handicapsysteem. Omdat spelers steeds mobieler worden, is dat steeds logischer geworden. Daarom hebben de R&A en de USGA ook op dit vlak de handen ineengeslagen.

Het WHS  in vier punten:

  • De basis voor elke in te leveren score zijn de bruto scores per hole. Maar als de spelvorm stableford of tegen par is, dan kan je op het moment dat er niet meer gescoord kan worden, de bal oppakken en noteer je een 11 op je scorekaart en wordt voor deze hole in de software automatisch een netto double bogey ingevoerd. Een netto double bogey is de laagste score op een hole die nul stablefordpunten oplevert.
  • Elke bruto score over 9 of 18 holes wordt omgerekend tot een bruto resultaat over 18 holes op een standaardbaan; dit heet het dagresultaat. Als bijvoorbeeld een dame met handicap 9 van de rode tees, waar ze 12 slagen krijgt, een bruto score van 85 maakt, dan heeft zij omgerekend een dagresultaat van 10,1. Deze 10,1 is de score ‘boven par’ op een standaardbaan. Deze dagresultaten worden met decimalen bepaald.
  • Het dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaardbaan (113) gedeeld door de slope rating van de gespeelde baan (127), vermenigvuldigd met het verschil tussen de aangepaste bruto score (85) en de course rating (73,7). In dit geval is het dagresultaat (113/127) * (85 – 73,7) = 10,1.
  • De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden.