Van Os: Golfend paar

In de 2e Kamer van het museum hangen links en rechts van de plaat met Berliner golflinks twee prachtige originele schilderijen, die duidelijk bij elkaar horen.

Links een golfende vrouw en rechts een golfende man. Beide schilderijen zijn gesigneerd met ‘Van Os’. Maar welke Van Os?

Jan van Os was de beroemde stamvader van een heel schilders geslacht, maar schilderde zelf vrijwel alleen stillevens. Ondanks dat golf een tamelijk rustige sport is gaat het wat ver om afgebeelde golfers tot de stillevens te rekenen.

Echter welke telg deze doeken heeft geschilderd en wanneer blijft vooralsnog onduidelijk. En zelfs of het een lid van deze familie Van Os was is niet geheel zeker.

Oorsprong:

  • Antiquiteiten “Exquise”, M.J.J. van Kuik, Baarle-Hertig
  • Aangekocht door Ivo Melis op 9 mei 2004
  • Aangekocht door het Nederlands Golfmuseum op 1 februari 2019