Wilhelmina Cup

In 1928 besloot het bestuur van de S.G.C. (de Soerabaja Golf Club) ter gelegenheid van het 30-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina tot de instelling van de Wilhelmina Cup.

Sinds 1928 werd er ieder jaar in augustus om deze beker gespeeld. Tot aan de Japanse bezetting, toen stopte dat. Pas jaren na de oorlog in 1949 dook de beker weer op. Letterlijk, want naar verluid had een Chinese werknemer van de club de beker begraven en hem zo
voor de Japanse vernietiging behoed.

Een lid van de Haagsche GC, Cor Bryan, heeft de beker later mee naar Nederland genomen en vanaf 1960 wordt er weer jaarlijks om de Wilhelmina beker gestreden. Wederom in augustus, maar nu op de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club, waar de beker sindsdien wordt bewaard.

De Wilhelminabeker maakt deel uit van de expositie “Golf in voormalig Nederlands-Indië”.

In bruikleen gekregen van de Haagsche G&CC.