Wisseltrofee Golf Alliance van Hotel de L’Europe/restaurant Excelsior

Eind jaren 80, half 90-er jaren, organiseerde de Alliance Gastronomique een jaarlijks terugkerend golftoernooi waar alle gasten van verschillende restaurants op konden inschrijven. Bij alle restaurants werd er een voortoernooi georganiseerd op een van de golfbanen in de buurt van het restaurant. Uit die wedstrijd werden dan de vier best geëindigde spelers als flight afgezonden naar het eindtoernooi van de Golf Alliance Gastronomique. In de meeste gevallen werd deze eindwedstrijd gespeeld op landgoed Lauswolt, omdat er een mooie baan ligt en er ook een mogelijkheid tot overnachten was.

Deze cup is van de voorronde van Hotel de l’ Europe/restaurant Excelsior (afbeelding 1). Aan het aantal namen die deze beker hebben gewonnen is te zien dat het een wisselbeker is. Mister Golf Robbie van Erven Dorens was ook één van de winnaars. P.M. van den Broekke is Pieter van den Broecke, oud voorzitter van de Amsterdamse GC, de dubbele k klopt niet.
Ergens moet er ook nog een grote wisselbeker zijn van de eindwedstrijd van de Trophee Golf Alliance, waarop alle winnende equipes van de restaurants vermeld staan. Mogelijk ontvangt het museum die beker ooit nog.

Naast deze wisselbeker werd aan de winnaars een persoonlijke replica gegeven. Op afbeelding 2 zien we die van Willem de Voogt in 1991.

Uit het wedstrijdreglement van 1988 lezen we dat de Trophée Golf Alliance werd gespeeld over een voorronde per restaurant, gevolgd door een finale. Een team bestond uit vier spelers (dames en/of heren, uitsluitend amateurs). De maximale handicap was 29 en de minimum leeftijd 21 jaar. De voorrondes waren individueel stableford met volledige handicap verrekening en aansluitend diner (zie afbeelding 3).

Lees ook het artikel in De Nederlandse Golfkrant over het betreffende onderwerp:

Golfkrant 33. November 2020 Trophée Alliance Gastronomique Néerlandaise