Hendrick Avercamp: Winterlandschap Kolfspelers op het ijs (circa 1625)

Op het schilderij is het zelfportret van de rossig bebaarde Hendrik Avercamp herkenbaar, ditmaal niet als figurant maar als hoofdfiguur, die klaarstaat om de bal een ferme slag met zijn colf te geven.

Uit deze vorm van zelfportrettering is af te leiden dat Avercamp zelf een fervente en goede colver geweest is. Hij staat recht tegenover zijn eveneens bebaarde broer Lambert als tegenspeler. In de verte staat een marqueur (ballenmerker) bij de paal, die dienst doet als doel.

Achter Hendrik is de bekende figuur van een rood gemutste visser, samen met zijn zoontje, als nieuwsgierige toeschouwer afgebeeld. In zijn ene hand een hakbijl om een wak in het ijs te slaan voor het vissen, en in de andere een mand voor de vangst. Het zoontje draagt een net om de aan de haak geslagen vis uit het wak te tillen.