Hendrick Avercamp: Winterlandschap Kolfspelers op het ijs (circa 1625)

Op het schilderij zien we een edelman, die op het punt staat om een bal te slaan. Rechts staat zijn tegenstander toe te kijken, samen met de magistraat.

Achter de edelman staat de beul met zijn bijl klaar om op bevel van de magistraat het hoofd van de edelman af te hakken indien de kolfspeler het paaltje mist.

Om geen troep op het ijs te krijgen staat het knechtje van de beul daar weer achter klaar met een netje in zijn hand om het afgehakte hoofd op te vangen.

Wellicht wat oneerbiedig en absoluut niet historisch verantwoord, maar een niet ondenkbaar scenario dat Avercamp als enigszins morbide grap kan hebben bedacht.